بررسی بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سطح فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد چابهار

با حضور علی اکبر خادمی، دبیر قرارگاه راهبردی ـ عملیاتی مناطق آزاد و ویژه مردمی ـ جهانی و هیات همراه، فرآیندهای ضابطه زدایی، اصلاح مقررات و بهبود فضای کسب و کار کارآفرینان و سرمایه گذاران در منطقه آزاد چابهار بررسی شد.

به گزارش فرینا، تشکیل کارگروه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد بررسی مشکلات و موانع پیش روی کسب و کار کارآفرینان و سرمایه گذاران و همچنین هم اندیشی در تسهیل امورات و دستیابی به اهداف پیش بینی و ترسیم شده از جمله محورهایی بود که با حضور مدیران اقتصادی سازمان، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد چابهار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :