ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه، راهبردی تحول‌آفرین

در جلسه با حضور ریس و اعضای مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، هیئت همراه با قائم مقم مدیرعامل و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه، راهبردی تحول آفرین برای دوکشور ومنطقه معرفی شد.

به گزارش فرینا، معاون اقتصادی و سرمیاه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در این جلسه گفت: ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکیه در محدوده منطقه آزاد ماکو همچنین ایجاد شهرک صنعتی مشترک و توسعه بازارچه های مرزی ساری سو ظرفیتی مهم برای توسعه اقتصادی برای کشور و منطقه است.

فریدون فدایی‌دولت افزود: با ایجاد منطقه آزاد فرامرزی، واحدهای تولیدی در این مناطق جان می گیرد و ورود نیروی كار ایران به بازارهای كشورهای همسایه در سایه ایجاد مناطق آزاد فرامرزی قابل پیش بینی است.
فدایی‌دولت اضافه کرد:  منطقه آزاد ماكو در سایه دیپلماسی موفق دولت می تواند به شاهراه ارتباطی و ترانزیت كشورهای آسیای میانه و اروپا تبدیل شود.

رئیس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري نیز در حاشیه این نشست گفت:‌ در ایران مفهوم مناطق آزاد آنگونه که در خواستگاه خود مثل چین بوده، جانمایی نشده و فقط شبه منطقه آزاد ایجاد شده است و نتیجتا نمی توان توقعات مناطق آزاد را از مناطق آزاد ایران داشت.

سید مهدی پاک‌ذات با بیان اینکه باید موانع بر سر راه مناطق آزاد برطرف و زیرساخت‌ها قبلا آماده می شد افزود: مناطق‌آزاد باید با کشورهای همجوارشان تعاملات اقتصادی داشته باشند و از طرفی خیالشان از بابت حکمرانی مرکزی به عنوان پشتیبان و مدافع، راحت باشد.

پاک‌ذات با بیان اینکه ظرفیت های ماکو برای سرمایه گذاری بسیار بالا است اظهار داشت: در حوزه لجستیک، صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مزیت‌های زیادی برای رشد دارد ولی باید موانع بر سر راه ترانزیت و حمل و نقل از مرز بازرگان و پلدشت با مذاکره با کشورهای ترکیه و آذربایجان رفع شود.

وی افزود: مرکز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري همچون پل ارتباطی بین سازمان برنامه و بودجۀ کشور با نهادهای علمی کشور، همچون دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و اندیشگاهی پشنیبان مناطق آزاد است و برای رشد و توسعه این مناطق در موضوعات پژوهشی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

رئیس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري گفت: در پژوهشگاه در خصوص نقش و جایگاه منطقه آزاد ماکو در توسعه ملی و نقش موثر اجرای ماده 65 احکام و همچنین جایگاه منطقه آزاد ماکو در توسعه تجارت ملی در حوزه قفقاز و اوراسیا مطالعات و پژوهش های لازم را در دستور کار قرار خواهد داد.

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :