دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در منطقه آزاد ماکو راه اندازی می شود

دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا وزارت امور خارجه و هیئت همراه با حضور در منطقه آزاد ماکو ضمن دیدار با مسئولین منطقه از مرز بازرگان بازدید کردند.

به گزارش فرینا، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه این بازدید گفت: سفر محمد حسن حبیب الله زاده، دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا وزارت امور خارجه به منظور گسترش تعاملات بین سازمان منطقه آزاد ماکو و وزارت امور خارجه، بررسی مسائل راه اندازی بازارچه مرزی ساری سو، پیگیری برای راه اندازی منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکیه و نیز حل و فصل مشکلات گمرک بازرگان و سرعت بخشی به ترانزیت و تردد از این مرز انجام شد.

فریدون فدایی دولت با اشاره به درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از وزارت امورخارجه برای راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه آزاد ماکو افزود: در سفر مدیرکل مدیترانه و شرق اروپا وزارت امور خارجه به منطقه آزاد ماکو، زیرساخت های لازم به منظور راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه به منظور تسهیل در خدمات به سرمایه گذاران خارجی در این منطقه  بررسی و مقدمات افتتاح دفتر فراهم خواهد شد.

فدایی دولت افزود: وزارت امور خارجه می تواند با راه اندازی این دفتر ضمن ارائه خدمات کنسولی به سرمایه گذاران و اتباع خارجی، توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای ترکیه و آذربایجان با تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی و معرفی ظرفیت های اقتصادی، خاکی، معدنی، گردشگری، تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ماکو به تجار و سرمایه گذاران خارجی نقش ویژه ای ایفا نماید.

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :