نصب تابلوی روز شمار ساخت پل شهدای اروند

تابلوی روزشمارساخت پل شهدای اروند در محل احداث این پروژه در خرمشهر نصب شد.

به گزارش فرینا؛ با تاکید بر اصل مهم شفافیت در پروژه های جاری این پل ظرف 24 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی به اروندنشینان که نگران ترافیک و سایر بحث‌های مرتبط با پل شهدای اروند هستند، تابلوی مذکور نصب و چنانچه در زمان تحویل تأخیر رخ دهد؛ مردم در جریان علت تأخیر هم قرار خواهند گرفت.

پل شهدای اروند دارای 6 مسیر شامل سه باند ورودی و سه باند خروجی، با اعتبار اولیه 933 میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی سازمان منطقه آزاد اروند و دارای 530 متر طول و 24 متر عرض مفید آسفالته است.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :