بازدید وزیر اقتصاد کشور ارمنستان از غرفه سازمان منطقه آزاد انزلی

واهان کروبیان وزیر اقتصاد کشور ارمنستان همراه با حجت الله عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در اولین روز از نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد از غرفه منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

به گزارش فرینا، در جریان این بازدید سرپرست سازمان به معرفی بسته های سرمایه‌گذاری و توانمندی های صادراتی و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی پرداخت.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :