یکصد و بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی برگزار شد

تاریخ : يکشنبه 26 شهريور 1402        عکاس :

به گزارش فرینا، در این جلسه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بررسی و پس از ارائه توضیحات مسئولان منطقه و شرکت مشاور تهیه کننده، طرح به تصویب اعضای شورای پژوهشی دبیرخانه رسید.
لازم به ذکر است مناطق ویژه اقتصادی طبق قوانین و مقررات موجود، برمبنای طرح جامع مصوب هیأت وزیران قادر به ایجاد زیرساخت‌ها و واگذاری اراضی به سرمایه گذاران هستند.
با تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در شورای پژوهشی، این طرح جهت بررسی به زودی در دستور کار کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار خواهد گرفت.
 نظرات بینندگان