بررسی و بهبود الگوی بازرسی و امور قضایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در نشست دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با وزیر دادگستری در خصوص مسائل مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهبود الگوی بازرسی و امور قضایی در این مناطق گفتگو شد.

به گزارش فرینا، حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در این نشست در خصوص اثر مناطق آزاد در اقتصاد ملی و ظرفیت‌هایی که برای توسعه کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد توضیحاتی ارائه داد.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: تمرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوره جدید، در جهش سرمایه‌گذاری و صادرات است.

وزیر دادگستری نیز در این نشست بر اهمیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشرفت اقتصادی کشور و افزایش سرمایه گذاری و صادرات در این مناطق تاکید کرد.

امین‌ حسین رحیمی، گفت: وزارت دادگستری آماده حمایت از صادرات و سرمایه گذاری در این مناطق است.

در این نشست مقرر شد برای تسهیل شرایط قضایی در مناطق آزاد و بخصوص تسهیل شرایط صیانت از اراضی در اختیار سازمان مناطق آزاد، برنامه‌ریزی و تدابیر لازم اتخاذ شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :