اینفوگرافی نهضت راه سازی و بهسازی محورهای مواصلاتی منطقه آزاد ماکو

بالغ بر 2 هزار و 890 میلیارد ریال برای نهضت راهسازی و بهسازی جاده ها و محورهای مواصلاتی منطقه آزاد از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در منطقه آزاد ماکو هزینه شده است.

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :