فیلم/ سفر هزاران گردشگر به منطقه آزاد ارس؛ «خاستگاه تاریخ و تمدن»

ارس؛ خاستگاه تاریخ و تمدن، تنها منطقه آزاد کشور است که میزبان یک اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو بوده و بدین سبب اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس به عنوان یک ارزش افزوده در جذب گردشگران داخلی و خارجی در بین سایر مناطق آزاد به شمار می‌آید.
آقای طهماسبی امتیاز به خبر :