نشست هم اندیشی معاونین فرهنگی،گردشگری و صنایع خلاق سازمان های مناطق آزاد

تاریخ : دوشنبه 14 مهر 1399        عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هم اندیشی معاونین فرهنگی،گردشگری و صنایع خلاق سازمان های مناطق آزادنظرات بینندگان