مراسم رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق ویژه ایران

تاریخ : دوشنبه 26 آبان 1399        عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق ویژه ایراننظرات بینندگان