کارگروه تخصصی شورا با موضوعات اصلاح طرح محدوده منطقه ویژه لامرد،اصلاح محدوده منطقه ویژه قصر شیرین،طرح جامع منطقه ویژه دوغارون

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1399        عکاس : ابراهیم مختاری

کارگروه تخصصی شورا با موضوعات اصلاح طرح محدوده منطقه ویژه لامرد،اصلاح محدوده منطقه ویژه قصر شیرین،طرح جامع منطقه ویژه دوغاروننظرات بینندگان