تفاهم نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ : دوشنبه 6 بهمن 1399        عکاس : ابراهیم مختاری

تفاهم نامه همکاری مشترک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دانشگاه صنعتی شریفنظرات بینندگان