دیدار حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهور با قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی

تاریخ : سه شنبه 26 اسفند 1399        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان