سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد به منطقه آزاد کیش

تاریخ : چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400        عکاس : حسین تهورینظرات بینندگان