آیین افتتاح طرح های ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با دستور رییس جمهور

تاریخ : سه شنبه 1 تير 1400        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان