بازدید مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه ویژه اقتصادی شیراز

تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان