نشست هماهنگي مديران برنامه ريزي و بودجه سازمان هاي مناطق آزاد با حضور مديران اجرائي مناطق آزاد جديد

تاریخ : دوشنبه 9 خرداد 1401        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان