نشست سعيد محمد مشاور رئيس جمهور و دبيرشورايعالي مناطق آزاد با سفير سوريه و مدير كل مناطق آزاد سوريه

تاریخ : سه شنبه 10 خرداد 1401        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان