دوره عالی آموزش با موضوع «منطقه هوشمند؛از نیاز سنجی تا پیاده سازی»

تاریخ : سه شنبه 8 شهريور 1401        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان