بهره برداری و شروع عملیات اجرایی 71 پروژه سرمایه کذاری صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

تاریخ : پنج‌شنبه 10 شهريور 1401        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان