نشست سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولین جلسه با جامعه تورگردانان

تاریخ : سه شنبه 28 شهريور 1402        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان