تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران

تاریخ : شنبه 27 آبان 1402        عکاس : ابراهیم مختارینظرات بینندگان