نشست دو جانبه‌ی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عمان

تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان