حضور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همراه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند در اولین نمایشگاه ایران پتروکم

تاریخ : شنبه 28 بهمن 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان