سرکنسول ایران در نخجوان از منطقه آزاد ماكو بازديد كرد

منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، ظرفیتی مهم برای افزایش مراودات ایران و نخجوان است که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت به خوبی بهره مند شویم.
به گزارش فرينا، سرکنسول ایران در جمهوری خودمختار نخجوان در بازدید از مرز پلدشت گفت: توجه به ظرفیت های بسیار این منطقه در راستای افزایش مراودات در بخش های مختلف بین ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه جمهوری خودمختار نخجوان از جمله برنامه های آینده است که درصدد هستیم در این خصوص تمرکز بیشتری داشته باشیم.
منصور آیرم با اشاره به ملاقات خود با وزیر کشاورزی جمهوری خودمختار نخجوان افزود: در این ملاقات بر افزایش تعامل بین ایران و نخجوان تاکید شد که در این خصوص باید نگاه ویژه به منطقه آزاد ماکو داشته باشیم.
او گفت: پلدشت نیز به عنوان بخشی از منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، ظرفیت های خوبی دارد که باید این قابلیت ها شناسایی و بارور شود.
حسین فروزان مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماكو در راستای افزایش مراودات در بخشهای مختلف بين منطقه آزاد  ماکو و جمهوری خودمختار نخجوان بر سر مباحث اقتصادی و تجاری با سرکنسول کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان رایزنی کرد و ایشان را در جریان روند اجرایی پروژه های پایانه مرزی پلدشت و فرودگاه منطقه آزاد ماکو قرار داد.
سرکنسول ایران در جمهوری خودمختار نخجوان به همراه مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماكو از گمرک بازرگان بازدید کردند.
آذربایجان غربی یکی از استانهای مرزی ایران با جمهوری خودمختار نخجوان است که نزدیک به 150 کیلومتر مرز مشترک با این منطقه از طریق شهرستان پلدشت دارد.
جمهوری خود مختار نخجوان دارای 5500 کیلومتر مربع مساحت و 450 هزار نفر جمعیت است که روزانه تعداد زیادی مسافر ازمرز پلدشت بین ایران و نخجوان تردد می کنند.

 

 

برچسب ها : منطقه آزاد ماكو
امتیاز به خبر :