یک انتصاب در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) عباس گورابی را به عنوان رئیس اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی شرکت منصوب کرد

به گزارش فرینا؛ عباس گورابی با ابلاغ محمدرضا کریمیان به سمت رئیس اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شد.

در ابلاغ وی آمده است:

باعنایت به برخورداری جنابعالی از مراتب تعهد، تخصص و تجربه و به پیشنهاد مدیرکل عملیات فرودگاهی بعنوان رئیس اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی معاونت امور بهره برداری فرودگاهی منصوب می شوید.

امیداست با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود و تعامل با بخش های مرتبط در انجام وظایف محوله و ارائه خدمات صادقانه به نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.