«سرپرست مدیریت امور اداری و مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد» منصوب شد

با حکم سرپرست معاونت توسعه و مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «جواد عباس پور آشنا آباد» به عنوان «سرپرست مدیریت امور اداری و مالی» این معاونت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جعفر آهنگران در این حکم آورده است؛ 

جناب آقای جواد عباس پور آشنا آباد

نظر به حسن سوابق و توانمندی های جنابعالی بدین وسیله با حفظ سمت، مسئولیت «سرپرستی مدیریت امور اداری و مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را به شما واگذار می‌کنم.

انتظار دارد با اتکال به الطاف الهی نسبت به ارتقای عملکرد این حوزه از حیث انضباط اداری و مالی و شفافیت منطبق با قانون و قوانین و مقررات مربوط، اقدام لازم را معمول داشته و سرلوحه کار خود قرار دهید.

دوام توفیقات شما را از خدای بزرگ مسئلت دارد.

گفتنی است؛ جواد عباس پور آشنا آباد همچنین مسئولیت «مدیریت هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی» را نیز برعهده دارد. 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :