در دیدار رییس سازمان فضایی ایران با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

ایجاد طرح الگویی پارک فضایی در منطقه آزاد انزلی

رییس سازمان فضایی ایران و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص ایجاد طرح الگویی پارک فضایی در منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش فرینا، «مرتضی براری» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فضایی ایران به منظور پیگیری تفاهم نامه همکاری منعقد شده در خصوص ایجاد پارک فضایی در فاز تجارت و گردشگری با «علی اوسط اکبری مقدم» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و تبادل نظر کردند.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :