مدیر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، طی حکمی« روح اله خزائی » را به سمت مدیر بهبود محیط کسب و کار و توسعه رقابت سازمان منطقه آزاد اروند، منصوب کرد.

به گزارش فرينا، محمدرضا اسکندری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این سازمان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات «عبدالرضا مقدمی » که پیش از این سمت را عهده دار بود روح اله خزائی که از بدنه پرسنل و مدیران با سابقه سازمان است را در این جایگاه منصوب کرد.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :