اولین کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در سال 1402 برگزار شد

اولین کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در سال 1402، با حضور «محسن حیدری» معاون برنامه ریزی و امور مناطق دبیرخانه شورایعالی و اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی برگزار شد.

به گزارش فرینا، این نشست که با حضور جمعی از مدیران دبیرخانه شورایعالی و نمایندگان وزارتخانه های عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برگزارشد، اعضای کارگروه در خصوص «تعرفه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی برای سال 1402» به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :