سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد خلاق در مناطق آزاد صد برابر نسبت به سرمایه‌گذاری تجاری آورده خواهد داشت

مدیر فرهنگی، هنری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه در مناطق آزاد در برخی از فعالیت های اقتصادی ممکن است به خاطر اشباع یا برخی قوانین محدودیت وجود داشته باشد گفت: اما در عرصه صنایع خلاق این مناطق چنین محدودیتی نداریم.

به گزارش فرینا، علی قجری در نشست کارگروه زیست بوم صنایع خلاق مناطق آزاد، افزود: تلاش می‌کنیم که توجه سرمایه‌گذاران، نهادها و حوزه‌های اقتصادی به سمت خروجی‌های مبتنی بر فناوری‌های نرم جلب شود.
قجری با بیان اینکه باید در کنار توجه به فناوری‌های پیشرفته توجه به فناوری‌های خلاق و اصطلاحاً فناوری های نرم نیز بیش از پیش جلب شود.
قجری افزود: سرمایه گذاری در صنایع خلاق ممکن است در برخی موارد یک هزارم سرمایه‌گذاری در طرح های سنگین مانند پالایشگاه باشد اما در مقابل صد برابر یا بیشتر آورده داشته باشد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز شاهد هستیم سهمی برای اقتصاد خلاق در معاونت‌های فرهنگی تعریف شده است افزود: در حوزه اقتصاد خلاق و فناوری‌های نرم تلاش می‌کنیم که توجه سرمایه‌گذاران، نهادها و حوزه‌های اقتصادی به سمت خروجی‌های مبتنی بر فناوری‌های نرم جلب شود. 
در این جلسه همچنین دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بر ضرورت ایجاد مرکزی برای گردهم آمدن تولیدکنندگان صنایع فرهنگی در مناطق آزاد کشور تاکید کرد و گفت: باید یک برنامه مدون 5 ساله با کمک بخش خصوصی برای این منظور در مناطق آزاد انجام شود.
سید مجید امامی بااشاره به ظرفیت های بسیار زیاد فرهنگی در مناطق آزاد کشور افزود: با استفاده از ظرفیت و کمک این مناطق می توانیم تا شرق آفریقا محصولات مرتبط با صنایع خلاق و فرهنگی را  صادر کرد. 
امامی با اشاره به اینکه باید تلاش شود محصولات فرهنگی بومی در اولویت خرید مردم کشور قرار گیرد گفت: باید مرکزی برای گردهم آمدن تولید کنندگان صنایع فرهنگی ایجاد شود و این مرکز آمایشگاه فرهنگی باشد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :