تایید گزارش مجمع شرکت تلاشگران لامرد بدون بند مشروط

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی معدنی لامرد با حضور اعضا، نمایندگان و سهامداران، مدیرکل محترم مجامع ایمیدرو و حسابرسین سازمان حسابرسی کشور در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد.

به گزارش فرینا، این نشست با هدف بررسی عملکرد و گزارش حسابرسی این شرکت در سال 1401 و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به سال 1401، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 1402 تشکیل شد.

نکته حائز اهمیت این که در این مجمع پس از گزارش های حسابرسان و عملکرد شرکت تلاشگران صنعتی و معدنی لامرد، آن گزارش بدون هیچ گونه بند مشروط و بصورت مطلوب مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :