اولین نشست سفیران فرهنگی سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی کشور برگزار شد

تاریخ : دوشنبه 22 آبان 1402        عکاس :

به گزارش فرینا، در این نشست یک روزه که به میزبانی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، سفیران و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی گزارشی در خصوص ظرفیت‌ها و فعالیت‌های خود جهت توسعه و رشد اجتماعی، فرهنگی و گردشگری ارائه دادند.
در ادامه این نشست مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن استقبال از برگزاری این نشست به ظرفیت‌های سفیران مذکور جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی دبیرخانه شورایعالی با عنوان مناطق آزاد و ویژه مردمی ـ جهانی پرداخت.

حجت الله عبدالملکی، در پایان سیاست‌های کلی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی را که در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است تشریح کرد و وظیفه اصلی حوزه پیش رو را توسعه کسب و کارهای فرهنگی دانست.نظرات بینندگان