برگزاری اولین نشست شورای راهبردی قرآن کریم در انزلی

دبیر شورای راهبردی قرآن مناطق آزاد با اشاره به برگزاری اولین نشست این شورا در منطقه آزاد انزلی گفت: این نشست با هدف استفاده از خرد جمعی افراد بومی در ترویج فرهنگ قرآنی و اثربخشی فعالیت های قرآنی در مناطق آزاد برگزار می شود.
به گزارش فرینا، محمدرضا پورمعین با اشاره به برگزاری اولین نشست این شورا در منطقه آزاد انزلی گفت: اولین نشست شورای راهبردی قرآن امروز در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست خاطرنشان کرد: استفاده از خرد جمعی، افراد بومی و سازمان ها در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی و اثربخشی فعالیت های قرآنی در مناطق آزاد کشور و همچنین تعامل هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان در زمینه های هنری و فرهنگی در این مناطق مهمترین هدف برگزاری این نشست است.

پورمعین اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد دبیرخانه مناطق آزاد، شورای راهبردی قرآن در چهار منطقه آزاد ارس، کیش، اروند و انزلی راه اندازی شده است.

 

 

برچسب ها : منطقه آزاد انزلی
امتیاز به خبر :