تداوم عملیات احداث و آماده سازی شهرک خدمات تجارت بین الملل منطقه آزاد ماکو

عملیات اجرایی پروژه شهرسازی و امورزیربنایی شهرک خدمات تجارت بین الملل منطقه موسوم به زون B در 60 هکتار از اراضی پس کرانه مرز بازرگان با قدرت تمام در حال اجرا است.

به گزارش فرینا، این پروژه با هدف هدایت و تسهیل تجارت بین المللی کشور در منطقه آزاد ماکو با اعتبار اولیه 904 میلیاردریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو با قدرت در حال اجرا است، که در آینده نزدیک میزبان حضور سرمایه گذاران خواهد بود.

این پروژه به مدت سه سال با معابر به طول 10541 متر و شامل خیابان های به عرض 22-13-11-8 متری اجرا می شود.

در این پروژه 110 هزار مترمکعب خاکبرداری و 145هزار متر مکعب خاکریزی سنگی انجام می شود.

برای این پروژه تاسیسات زیربنایی شامل 5 ایستگاه پست برق،‌ ایستگاه های کنترل، اندازه گیری و تقلیل فشار گاز و خطوط انتقال آب احداث می گردد.

شایان ذکر است، با اجرای این پروژه علاوه بر 12 کیلومتر معابر، 560180 مترمربع زمین برای کاربری‌های، تجاری،عمده فروشی، مجتمع های اداری، مسکونی بلند مرتبه با تراکم متوسط، بازار و فضای سبز آماده سازی می گردد.

منطقه آزاد ماکو بزرگترین آزاد کشور در شمال استان آذربایجان غربی واقع شده است

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :