با حضور مشاور رییس جمهور:

مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر معرفی شد

با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر» معرفی شد.

به گزارش فرینا، در این مراسم که امروز یکشنبه (24 بهمن ماه) برگزار شد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در حکمی «حسین عربیان» را به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر منصوب کرد.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :