تشریح عوامل جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سه عامل کاهش بروکراسی اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوز های سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بانکی را از عوامل جذب سرمایه‎ گذاری در منطقه دانست.

به گزارش فرینا، حسن خلج طهرانی در رابطه با چگونگی جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‎ های موجود در این منطقه  گفت: جذب سرمایه‌گذاری تابع عوامل متعددی از جمله بهبود زیر ساخت‎ها تسهیل فضای کسب و کار وکاهش بروکراسی اداری و اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید است بهبودهای صورت گرفته در بخش زیرساخت‎ های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه آب، گاز، برق و فراهم نمودن زمین‎ های مورد نیاز سرمایه گذاران یکی از عوامل ترغیب سرمایه‎ گذاران به سرمایه ‎گذاری در این منطقه بوده است.
خلج طهرانی ادامه داد: افزایش نقدینگی در کشور و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید، پایین بودن هزینه‎ های نیروی انسانی و افزایش نرخ ارز از طریق افزایش درآمد های صادراتی تقاضای سرمایه ‎گذاری را افزایش داده و منجر به جذب 3برابری سرمایه‎ گذاری در سال 99 نسبت به سال‎های گذشته به طوری که در سال گذشته 9 قرارداد سرمایه‎ گذاری منعقد و در 3ماهه نخست سال جاری 8 قرار داد منعقد شده است.

وی درباره میزان جذب سرمایه در مدت 16 ماه گذشته گفت: سرمایه‎ گذاری صورت گرفته در سال 99 طبق اظهار نظر سرمایه‎ گذاران در صورت اجرای کامل طرح‎ ها میزان 6100 میلیون دلار با ظرفیت اشتغال‎زایی حدود1700 نفر بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، کاهش اداری بروکراسی اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوز های سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات بانکی را از عوامل جذب سرمایه‎ گذاری در منطقه دانست پیش ‎بینی کرد که حجم سرمایه گذاری در سال جاری افزایش یابد .
خلج طهرانی با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاری‎ های صورت گرفته دارای پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی بر سطح رفاه و اشتغال منطقه بوده است، افزود: بیکاری و اشتغال نداشتن در یک منطقه می‌تواند منجر به اختلالت رفتاری و بروز تنش های اجتماعی و سیاسی شود که با افزایش اشتغال از طریق افزایش درآمد و کاهش فقر می تواند از بروز این مساله جلوگیری کرد.
وی افزود: توسعه فعالیت های صنعتی در منطقه باعث افزایش اشتغال بومیان شده و از طرفی منجر به اشتغال‌زایی برای بخشی از نیروی کار غیر ماهر نیز شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اظهار داشت: انتقال تکنولوژی، دانش فنی از دیگر پیامدهای مثبت سرمایه‎ گذاری در منطقه بوده که نهایتا منجر به درآمدزایی می‌شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :