حمايت از ورزش هاي پهلواني و باستاني ايراني در مناطق آزاد كشور

دبيرشوراي راهبردي ورزش دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد كشور بر حضور در عرصه ورزش، حمايت از ورزشهاي پهلواني و باستاني ايراني و راه اندازی ورزش های قهرمانی انفرادی و متکی به مزیت های جغرافیایی مناطق آزاد كشور تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار فرينا، بيژن شيري با حضور در اجلاس مشترک معاونان، مدیران و دبیران شوراهای راهبردی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور، به ورزش در منشور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد كشور اشاره كرد و گفت: برنامه ریزی برای ورزشکاران مستعد و جوان و تربیت آن ها بر اساس چشم انداز دستیابی به سکوهای ممتاز المپیک، احیاء ورزش های همگانی و تشویق مردم به مشارکت در انجام این ورزش ها از جمله مواردي است كه در منشور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد كشور به آنها اشاره شده است.
شيري به برنامه ريزي با اشاره به طبقه بندی برنامه های ورزش مناطق آزاد كشور افزود: در طبقه بندي منطقه به برنامه های مربوط به مخاطبین حاضر در منطقه (بومیان، مهاجرین و گردشگران) پرداخته شده است، طبقه ملی، به مسابقات و اردوهای تیم های ملی و باشگاهی در منطقه اشاره دارد و در طبقه  بین المللی، برگزاري مسابقات تیم های ملی و باشگاهی با سایر کشورها با اولویت کشورهای همسایه مناطق آزاد كشور مد نظر است.
وي برگزاري ورزش های بومی و محلی، ورزش های عمومی، همگانی و جمعی، ورزش های کم هزینه و کم امکانات، ورزش های بانوان، ورزش های آبی – ساحلی، ورزش مدارس، دانشگاهی و کارگر و برگزاري برنامه های ورزشی اختصاصی هر منطقه را از جمله اولویت های برنامه های ورزشی مناطق آزاد كشور برشمرد.
دبيرشوراي راهبردي ورزش مناطق آزاد كشور به شاخص های ارزیابی فعالیت های ورزشی در مناطق اشاره كرد و گفت: تعیین، راه اندازی و تقویت رشته های ورزشی انفرادی، تقویت ورزش قهرمانی در قالب حمایت از ورزشکاران و تیم های ورزشی، توسعه ورزش مدارس آموزش و پرورش  منطقه، رخداد های ورزشی دختران و بانوان، ترویج ورزش های آبی و ساحلی، توسعه ورزش همگانی در منطقه، همچنين برگزاری برنامه های ورزشی به مناسبت های مذهبی و ملی و تنظیم و اجرای برنامه های ورزشی کارکنان منطقه از جمله شاخص هاي ارزيابي فعالیت های ورزشی در مناطق آزاد كشور است.

شيري در پايان به رویکردهای ورزشی مناطق آزاد با توجه به ماده 11 اقتصاد مقاومتی اشاره كرد و افزود: برنامه محور بودن برنامه های ورزشی با توجه به مواد منشور فرهنگی اجتماعی مناطق آزاد امكان پذير است. برنامه ریزی بر اساس نیازها و ظرفیت های منطقه و تامین هزینه های آن از اعتبارات منطقه(سال 1393)، برنامه ریزی و تامین اعتبارات با مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دست اندر کار و حامیان مالی( سال 1394) و تغییر رویکرد در برنامه های ورزشی مناطق آزاد از هزینه کردن به درآمد زایی و نگاه به ورزش به عنوان ثروت که می تواند به خلق پول و سرمایه کمک کند(سال 1395).

 

 

 

امتیاز به خبر :