فرودگاه پيام، مركزي فعال در اقتصاد استان البرز است

نمايندگان مردم شهرستان كرج در مجلس شوراي اسلامي از فرودگاه و منطقه ويژه اقتصادي پيام بازديد كردند.
به گزارش فرينا، عزيز اكبريان با اشاره به فراهم شدن بسترهاي مناسب براي سرمايه گذاري و شتاب در روند توسعه اين منطقه ويژه گفت: فرودگاه بين المللي پيام با وسعت بيش از 10 هزار هكتار در استاني كه داراي 4 درصد جمعيت و 3 دهم درصد وسعت كشور است  و از لحاظ زمين براي توسعه صنعت و خدمات داراي محدوديت است،  منطقه ويژه اقتصادي با 3600 هكتار و فرودگاه با 10 هزار هكتار زمين در بهترين نقطه استان كرج، زمينه ساز پيشرفت و فعاليت اقتصادي و صنعتي در منطقه بوده و خواهد بود.
اكبريان به فراهم شدن تسهيلات قانوني و زير ساختي منطقه ويژه ا قتصادي براي فعالان اقتصادي در جهت توليد كالا و ارائه خدمات پرداخت و افزود: در منطقه ويژه اقتصادي پيام بسترهاي توسعه اقتصادي و عمراني براي فعاليت ها تجاري و اقتصادي و ارائه خدمات هوايي دز زمينه حمل و نقل باري فراهم شده است كه چشم انداز مناسب و روشني را براي حضور و حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت توسعه اقتصادي منطقه ديده مي شود .

*فرودگاه پيام يكي از بخش هاي مهم و تاثير گذار در استان البرز 
نماينده مردم شهرستان كرج در مجلس شوراي اسلامي در بازديد از فرودگاه و منطقه ويژه اقتصادي پيام، اين منطقه را يكي از بخش هاي مهم و تاثير گذار در استان البرز دانست.
محمدجواد كوليوند گفت: در برنامه چهارم توسعه براي افق 1404 كشور، ايران داراي رشد اقتصادي پيوسته با ثبات و پر شتاب بوده كه فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها  و خدمات كشور در بازارهاي داخلي و خارجي در آن به عنوان يك سياست كلي ديده شده است كه فرودگاه و منطقه ويژه اقتصادي پيام در ريل پرشتاب توسعه  براي تامين اهداف استان با آينده اي روشن قرار گرفته و زمينه رقابت پذيري در بازارهاي خارجي را فراهم مي  آورد .
كوليوند، محور اصلي توسعه فرودگاه و منطقه ويژه اقتصادي را توسعه اقتصادي دانست و افزود: سرعت و شتاب براي تكميل زير ساختهاي سخت افزاري  و نرم افزاري برای جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و كسب و كارهاي كوچك است.
وي گفت: منطقه ويژه اقتصادي پيام توانايي و ظرفيت هاي بسيار خوبي دارد كه تاكنون توانسته نقش موثري در استان داشته و در راستاي اهداف سند چشم انداز آن گام بردارد .
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو