مصوبات شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حضور جهانگيري به تصويب رسيد

  • شنبه 8 خرداد 1395 - 20:12
  • 0 دیدگاه
نشست شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار فرينا، در اين نشست گزارشي از كليات بودجه سال 95 و اصلاحيه بودجه سال 94 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارايه شد و پس از توضيحات نمايندگان دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، به تصويب رسيد.
تعيين تعرفه هزينه خدمات سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي براي سال 95، تغيير سازمان مسئول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، اصلاح بخشي از تعرفه هزينه خدمات سال 93 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، صورت وضعيت مالي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد قشم مربوط به سال مالي 93 از موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست همچنين مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اصلاح شد و نصاب معاملات سال 95 سازمان هاي مناطق آزاد تعيين گرديد.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو