احداث کارخانه MDF در بندر اميرآباد در آينده نزديك

مدير بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد گفت: احداث کارخانه MDF با سرمايه‌گذاري بيش از 2 هزار و 300 ميليارد ريالي توسط بخش خصوصي در بندر اميرآباد به‌زودي آغاز مي‌شود.
به گزارش فرينا، علي خدمتگزار افزود: احداث کارخانه MDF با سرمايه‌گذاري بيش از 2 هزار و 300 ميليارد ريالي توسط بخش خصوصي در بندر اميرآباد به‌زودي آغاز مي‌شود. وي افزود: اين کارخانه در فاز اول با سرمايه‌گذاري بيش از 2 هزار و 300 ميليارد ريالي و ظرفيت سالانه 300 هزار مترمکعب MDF در بندر اميرآباد احداث مي‌شود.
خدمتگزار با اشاره به اينکه با بهره‌برداري اين کارخانه، براي 300 نفر به‌طور مستقيم شغل ايجاد مي‌شود، گفت: در اين زمينه ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بندر اميرآباد با افزايش چشمگيري به بيش از 10 هزار ميليارد ريال مي‌رسد.
وي با اشاره به شعار «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» در سال‌جاري، بر تحقق اين امر با تکيه بر اجراي درست اصل 44 قانون اساسي براي جذب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و پويايي اقتصاد منطقه تأکيد کرد.
مدير بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد گفت: منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد با قابليت‌هايي از قبيل اتصال به شبکه ريلي سراسري، حمل و نقل چندوجهي، دارا بودن اراضي پشتيباني يک‌هزار و 60 هکتاري و برخورداري از مزاياي منطقه ويژه اقتصادي، به‌طور مستمر مورد توجه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قرار گرفته است.


امتیاز به خبر :