دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

راه اندازي فاز اول كارخانه توليد كيسه هاي خونگيري و فيلتردار در منطقه ويژه پيام

مديرعامل بخش خصوصي گروه شركتهاي فردآور در حاشيه بازديد نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از كارخانه توليد كيسه هاي خونگيري و فيلتردار در منطقه ويژه اقتصادي پيام از راه اندازي فاز نخست اين كارخانه خبر داد.

به گزارش فرينا، محمد حاج مقاني، با اشاره به سرمايه گذاري انجام شده گفت: اين كارخانه با مشاركت 50 درصدي كشور فرانسه در سه فاز انجام مي گيرد كه در فاز نخست بسته بندي كيسه خون در زمين 1750  متري با زير بنا در دو طبقه ساختماني 2700 متر مربع و هزينه 70 ميليارد ريال انجام شده است.

حاج مقاني در خصوص بازار هدف اين محصول افزود: در داخل بصورت عمده سازمان انتقال خون ايران و در  جهان، خاور ميانه و اروپا غربي   بازار هدف اين محصول هستند.

مدير عامل بخش خصوصي گروه شركتهاي فردآور در پايان با اشاره به برآورد هزينه ها و ايجاد اشتغال در سه فاز گفت: در سه فاز پيش بيني ميگردد كه هزينه اي بالغ بر 20 ميليون يورو ( 800 ميليارد ريال )‌ انجام ، و زمينه اشتغال 400 نفر بصورت مستقيم فراهم شود.

لازم به ذكر است، كه كارخانه توليد كيسه هاي خونگيري و فيلتر دار در خيابان هفتم بلوار شهيد بابايي منطقه ويژه اقتصادي پيام قرار دارد.برچسب ها : منطقه ويژه پيام
امتیاز به خبر :