تضمین سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند نهادینه می شود

مجوز رسمی سرمایه گذاری شرکت آلمانی احداث نیروگاه بادی در منطقه آزاد اروند صادر شد.

به گزارش فرینا، محمدرضا معتمدی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند در این باره گفت: در دویست و پانزدهمین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران و همچنین با پیگیریهای مستمر سازمان منطقه آزاد اروند ، در راستای اجرای ماده شش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، مجوز جدید سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاران آلمانی مربوط به شرکت توسعه زیست اروند، به منظور احداث نیروگاه بادی با امضاء و تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر شد .
معتمدی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در تراز تجاری و توسعه اقتصادی گفت: حمایت از حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی از مهم ترین شاخص ها و اولویت ها در سازمان منطقه آزاد اروند است و امروز ما به همت و تلاش متخصصین و کارشناسان با تجربه و توانمند در منطقه، موفق به جذب سرمایه گذار و منابع سرمایه در اروند شده ایم .
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند افزود: طرح پروژه سرمایه گذاری آلمانی ها در خصوص احداث نیروگاه 25/47 مگاواتی بوده است که به تصویب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است و سازمان منطقه آزاد اروند در جهت تشویق حضور فعال و حداکثری سرمایه گذاران خارجی به منطقه، همواره در تلاش برای نهادینه کردن فرآیند تضمین سرمایه این سرمایه گذاران بوده است و امروز خوشبختانه به این هدف نزدیک شده ایم.
شایان ذکر است در دولت یازدهم و پس از تصویب برجام، سرمایه گذاران خارجی متعددی در منطقه آزاد اروند فعالیت خود را آغاز نموده اند. این سرمایه گذاران در راستای تضمین سرمایه خود و به منظور بهره برداری از منافع قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و اخذ تضامین رسمی دولتی، درخواست خود را به سازمان منطقه آزاد اروند به منظور ثبت سرمایه ارسال می کنند.
سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این راستا فرآیند مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع و پیگیری های لازم را انجام می دهد و پس از تایید رسمی از سوی آن نهاد، مجوز سرمایه گذاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود و بدین ترتیب فرآیند تضمین سرمایه در منطقه آزاد اروند صورت می پذیرد.
تضمین سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند، می تواند نقطه آغازی برای فعالیت های بزرگ سرمایه گذاری در ابادان و خرمشهر است که نتیجه آن اعتماد سازی و حصول اطمینان از سرمایه گذاری در اروند است.
 

** عکس تزیینی است

برچسب ها : منطقه آزاد اروند
امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو