کارگروه مشاغل سخت در منطقه ویژه پتروشیمی تشکیل می شود

با تشکیل جلسات کارگروه مشاغل سخت و زیان آور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موافقت شد.

به گزارش فرینا، از این پس با هماهنگی میزبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، کارگروه مشاغل سخت و زیان آور استان خوزستان، جهت بررسی پرونده های مشاغل کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این منطقه تشکیل جلسه می دهد.

همچنین مقرر شد با هماهنگی کارفرماها، مرکز تحقیقات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان و مرکز بهداشت و درمان استان در محل صنایع پتروشیمی آلوده سنجی مجدد صورت پذیرد.

عدم ابلاغ احکام کارگروه مشاغل سخت و زیان آور استان نیز یکی از موضوعاتی است که تمامی ذینفعان را دچار مسائلی کرده است که امیدواریم ادامه ی این تلاشها منجر به رفع این نقیصه شود.

اجرای این روش باعث جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، کارفرماها و خصوصا پیمانکاران خواهد شد.

در این جلسه مدیرکل تامین اجتماعی از پیشنهاد حضور کارگروه پتروشیمی در آن دسته از جلسات کارگروه مشاغل سخت و زیان آور که در آن پرونده های کارکنان پتروشیمی بررسی میشود، استقبال کرد.

بررسی پرونده ها با حضور نمایندگان طرفهای ذینفع و ابلاغ مستقیم احکام به پیمانکاران، می تواند از بسیاری خطاهای ناخواسته جلوگیری کند.

در این جلسه رئیس انجمن صنفی ماهشهر از مدیرعامل و رئیس اداره کار منطقه به لحاظ رعایت قانون و دقت نظر در انجام امور مربوطه تقدیر کرد.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو