برنامه ریزی هلدینگ خلیج فارس برای حضور در بازارهای آفریقا

مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس گفت: شرکت هلدینگ خلیج فارس با هدف تنوع در مقاصد صادراتی خود به دنبال حضور جدی در کشورهای آفریقایی است.

به گزارش فرینا، محمد حسین کاکویی نژاد افزود: همزمان با تامین نیاز داخل در زمینه صادرات، عملکرد قابل قبولی داشته ایم و افزون بر مشتریان سنتی قصد داریم بازارهای جدید را نیز به مقصدهای صادراتی خود اضافه کنیم.
کاکویی نژاد گفت: کشورهای مختلفی شامل 40 کشور از سراسر جهان خریدار کالاها و محصولات ما هستند ولی بازارهایی وجود دارندکه ما به دلیل مشکلات خدمات بانکی امکان حضور در آن بازارها نداریم و باید برای آن طرح جدیدی تعیین کنیم تا ضمن حضور در بازار، محصول عرضه کنیم. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که بازار آفریقا ازجمله بازارهای ناشناخته است که در گذشته در آن حضور نداشتیم و در حال حاضر به کشورهای کنیا ، موزامبیک و بوتسوانا و نیز چند کشور دیگر محصولات پتروشیمی صادر می کنیم.
وی در مورد عملکرد سال گذشته افزود: کل محصولات فروخته شده از طریق شرکت تجارت صنعت 8.5 میلیون تن معادل 165هزار میلیارد ریال بوده است و پیش بینی می شود که با راه اندازی مجموعه های هلدینگ خلیج فارس درسال آینده به نسبت کالاهای جدیدی که به سبد محصولات در دسترس ما اضافه خواهد شد و متناسب با آن در حال ایجاد مقدمات حضور در بازارهای بین المللی هستیم و دفاتری در کشورهای چین، هند و اروپا نیز راه اندازی کردیم که در حال فعال سازی این دفاتر هستیم.
مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: رویکرد این شرکت نسبت به مجموعه‌های کوچک هلدینگ خلیج فارس بر اساس همکاری و تعامل است و تمام مجموعه ها در تصمیم‌گیری مشارکت می کنند و اطلاعات بازرگانی میان شرکت و مجموعه پتروشیمی از نظر شناخت بازار قیمت گذاری ها مشترک است.
کاکویی نژاد افزود: شرکت تجارت صنعت بر اساس هدفی استراتژیک به منظور یکپارچه سازی فروش محصولات شرکت های پتروشیمی، فعالیت خود را آغاز کرده که عمده ترین هدف آن برند سازی و شناخت ارزش جدید در بازارهای جدید است.
وی گفت: شناخت بهتر بازار و نیازسنجی آینده و تامین منابع مالی و مشارکت در تولید پتروشیمی  همسو با افزایش فرصت های بین المللی از جمله مهمترین فعالیت های شرکت تجارت صنعت خلیج فارس است.
مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس در مورد ایجاد بازرگانی مشترک  میان  مجتمع های تولیدی پتروشیمی افزود: هرچه هماهنگی بیشتر باشد صنعت پتروشیمی کشورمان نتایج  مطلوب تری دریافت خواهد کرد اما مدل شناخته شده ای به این شکل در دنیا وجود ندارد و باید دید که این طرح قصد دارد که در سیاست گذاری ها یا قیمت گذاری محصولات مشارکت ایجاد کند یا نحوه فعالیت ها به گونه ای دیگر خواهد بود.
کاکویی نژاد در مورد فرایند فروش محصولات از طریق شرکت تجارت صنعت گفت: مشتری هایی که به مجموعه های پتروشیمی مراجعه می کنند به شرکت معرفی می شوند چون فرآیند فروش محصولات تولید شده در مجموع شرکت های هلدینگ خلیج فارس از طریق این شرکت انجام میشود.
براساس این گزارش ظرفیت تولید هلدینگ خلیج فارس 24.6 میلیون تن بوده است که سبد محصولات در دسترس از  11 پتروشیمی شامل 49 درصد سوخت و خوراک، 26 درصد محصولات پایه و شیمیایی مثل اتیلن، 14 درصد آروماتیکی مثل بنزن و 11 درصد پلیمیری بوده است.


 

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو