شنبه 4 خرداد 1398

برگزاری اولین همایش بین المللی حمل و نقل لجستیک ایران با حضور منطقه ویژه اقتصادی کاوه

اولین همایش بین المللی حمل و نقل لجستیک ایران با حضور شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش فرینا، معرفی توانمندی های حمل و نقل لجستیک شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه همانند گمرک و راه آهن اختصاصی که به راه آهن سراسری کشور وصل است و ترانزیت کالا از این منطقه به سراسر کشور را برای صادرات و واردات تسهیل کرده است، مهمترین هدف از شرکت در این همایش است.

این همایش با حضور کشورهای خارجی از آسیا، آمریکای جنوبی، افریقا و اروپا با کیفیت بین المللی در حال برگزاری است و تعداد زیادی از شرکت های درجه یک حمل و نقل دنیا در آن حضور دارند.

این همایش تخصصی با مدیریت مطلق وزارت راه و ترابری ایران در حال برگزاری است و تمامی مخاطبان حمل و نقل کشور و تعدادی از مخاطبان لجستیک خارجی در آن حضور دارند.

با توجه به طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی کاوه و تلاش برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای این منطقه، لزوم شرکت در همایش ها و نمایشگاه های داخلی به عنوان یک ضرورت برای شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه مطرح است.

مجید صادقی زاده، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه با عنوان «معرفی توانمندی های حمل و نقل لجستیک منطقه ویژه اقتصادی کاوه» در روز دوم همایش، ۱۵ آبانماه سخنرانی کرد.

گفتنی است، این همایش به مدت دو روز، در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبانماه در حال برگزاری است.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو