يکشنبه 4 فروردين 1398

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در کشور

مجتمع های پتروشیمی کشور تا پایان پاییز امسال بیش از 16 میلیون و چهارصد هزارتن محصول به ارزش 8 میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون دلار را صادر کردند.

به گزارش فرینا، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیش از 8 میلیون و سیصد هزار تن محصول به ارزش 4 میلیارد و سیصد و سه میلیون دلارصادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از 4 میلیون و ششصد و بیست هزار تن محصول به ارزش 2 میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.

همچنین تا پایان آذر ماه، در سایر مناطق، بیش از 3 میلیون و چهارصد هزارتن محصول به ارزش 1 میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون دلار صادر شد.

بر اساس این گزارش، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی زاگرس با بیش از 2 میلیون و یکصد و نه هزار تن و پتروشیمی نوری از نظر ارزش با بیش از952 میلیون دلار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان آذرماه امسال به خود اختصاص دادند.

همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجتمع پتروشیمی بندر امام با بیش از1میلیون و ششصد و شصت و نه هزار تن صادرات توانست بیش از824 میلیون صادرات را رقم بزند.

در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک 873 هزار تن محصول را به ارزش بیش از 295 میلیون و ششصد و بیست و دو هزار دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو