چهارشنبه 1 خرداد 1398

ضرورت ایجاد گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد وجود گمرک را برای سلامت ورود و خروج کالا به بندرضروری دانست.

به گزارش فرینا، سیاوش رضوانی در دیدار مدیران بندر و گمرک امیرآباد، گفت: افزایش تعامل و همکاری درون بخشی میان بندر و گمرک موجب تسریع در ترخیص کالا، افزایش ترانزیت و جذب صاحبان کالا به منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد می شود.

رضوانی افزود: گمرک، بندر و سایر مجموعه های اثرگذار بر تجارت بین المللی همچون حلقه هاییک زنجیره به هم پیوسته در چرخه تأمین و توزیع کالا هستند که برای ایجاد هم افزایی باید به ضوابط، مقتضیات و توانایی همدیگر توجه داشته باشند.

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد، وجود گمرک را برای سلامت ورود و خروج کالا به بندر ضروری دانست و گفت: چابکی و استفاده از فناوری های نوین در گمرک می تواند نقش موثری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

جمشیدی مدیر گمرک بندر امیر آباد نیز در این دیدار با استقبال از افزایش همکاری ها و هماهنگی ها میان بندر و گمرک بر نقش بندر امیر آباد در شکوفایی اقتصاد منطقه تاکید و آمادگی گمرک را برای هر گونه همکاری در این زمینه اعلام کرد.


امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو