گزارش عملکرد

چرا مناطق آزاد بهشت سرمایه‌گذاری هستند؟ / پنج ویژگی منحصربفرد مناطق آزاد ایران

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: «هزینه‌های پایین تولید»، «زیرساخت‌های خوب»، «دسترسی عالی به بازارهای جهانی»، «سهولت کسب و کار» و «معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» ویژگی‌های منحصربفرد مناطق آزاد ایران هستند که در هیچ کجای دنیا توأمان وجود ندارد.

گزارش عملکرد فعالیت های رسانه ای از مهرماه 1400 تا مهرماه 1401

به همت روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گزارش عملکرد فعالیت های رسانه ای دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد کشور از مهرماه 1400 تا مهرماه 1401 منتشر شد.

مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی (مهر 1400 ـ مهر 1401)

مروری اجمالی بر عملکرد یکساله دبیرخانه شورایعالی (مهر 1400 ـ مهر 1401)

مروری اجمالی بر عملکرد دبیرخانه‌ی شورایعالی در شش ماهه‌ی دوم 1400

مروری اجمالی بر عملکرد دبیرخانه‌ی شورایعالی در شش ماهه‌ی دوم 1400

آخرین اخبار آرشیو